Preloader Image

Loading..

WKELS MILJÖPOLICY

WKEL AB strävar efter långsiktig hållbar utveckling, för oss innebär detta att varje medarbetare skall främja till en positiv utveckling av vårt arbete med miljöförbättring och att varje enskild medarbetare har ett ansvar.

Wkel AB

INOM VERKSAMHETEN

Göteborg, 2022-01-13

Kawa Ismail, VD